وکیل بیمه

تاریخچه بیمه

در ایران اولین شرکت های بیمه در زمان احمد شاه قاجار تاسیس شدند که همگی خارجی بودند تا اینکه بعد از 25 سال اولین شرکت بیمه ایرانی با نام "شرکت سهامی بیمه ایران" با سرمایه دولتی به وجود آمد.

دوسال بعد از تاسیس این شرکت در سال 1316 در مجلس شورای ملی قانون بیمه تصویب شد و تمام شرکت های دولتی موظف شدند، شرکت خود را در بیمه ایران بیمه کنند. در سال 1322 بعد از تصویب قانون بیمه کارگران در مجلس شورا ملی تمامی کارخانه داران موظف شدند کارگرانشان را در یکی از بیمه های ایرانی بیمه کنند.

بین سال های 1329 تا سال 1343، 8 شرکت بیمه خصوصی در ایران تاسیس شد و محدوده کاری شرکت های خارجی محدود شد.

همینطور قانون بیمه شخص ثالث و کشاورزی هم در سال 1347 تصویب شدند.

بعد از پیروزی انقلاب در سال 1358 تمام شرکت های بیمه، ملی اعلام شدند و تمام کارهای بیمه ای زیر نظر دولت قرار گرفت اما در سال 1381 دوباره قانون تاسیس شرکت های غیر دولتی تصویب شد.

 

بیمه به زبان ساده

بیمه عقدی است که در آن یک نفر تعهد می کند در قبال گرفتن وجه مشخصی از طرف دیگر، در صورت وقوع حادثه، خسارت یا ورود صدمه به موضوع بیمه، آن را با پرداخت پول جبران کند یا خدمات مورد توافق طرفین را انجام دهد.

در عقد بیمه کسی که متعهد به پرداخت خسارت در صورت بروز حادثه می شود را بیمه گر (شرکت های بیمه) گویند.

کسی که اموالش را بیمه می کند بیمه گذار است.

آن چیزی که بیمه می شود موضوع بیمه و پولی که بیمه گذار به شرکت های بیمه پرداخت می کند را حق بیمه گویند.

 

اصول بیمه

  • اصل زیان: این اصل مشخص می کند که در صورت بروز حادثه برای موضوع بیمه شده، شرکت بیمه وظیفه دارد خسارات آن را جبران کند. میزان تعهد بیمه گر نباید کمتر یا بیشتر از مقدار خسارت واقعی باشد.
  • اصل حسن نیت: این اصل به این معنا است که دو طرف عقد بیمه باید صداقت را در بیان اطلاعات رعایت کنند و هر کدام از طرفین که صداقت را رعایت نکند برای طرف دیگر حق فسخ عقد بیمه به وجود می آید. مثلا بیمه گذار باید اطلاعاتی که برای بررسی جوانب و خطرات در اختیار بیمه گر می گذارد صادقانه باشد.
  • اصل نفع بیمه ای: این اصل نشان می دهد که شخصی برای دریافت حق بیمه و خسارت محق است که دارای نفع باشد یعنی خسارت بیمه به کسی پرداخت می شود که یا خود بیمه گذار است یا درصورت فوت وی وارث او باشد.
  • اصل علت نزدیکی: عبارت است از این که بیمه گذار باید ثابت کند بین وقوع حادثه و خسارت وارده رابطه مستقیم وجود دارد، تا بتواند خسارت را از شرکت بیمه دریافت کند.
  • اصل جانشینی: این اصل در مورد بیمه اموال و مسئولیت به صورت کامل و در مورد بیمه اشخاص فقط در بیمه های مربوط به درمان رعایت می شود. به این معنا است که شرکت بیمه علاوه بر پرداخت خسارت، حق طرح دعوا علیه واردکننده خسارت را دارد. یعنی شرکت بیمه جایگزین بیمه گذار می شود.
  • اصل داوری : معمولا شرکت های بیمه برای اینکه بخاطر طرح دعوا و شکایت در دادگاه، سابقه شان لکه دار نشود بیشتر تمایل دارند که اختلافات خود با بیمه گذاران را نزد داوری طرح و از طریق توافق و سازش حل کنند.

 

بیمه شخص ثالث و بدنه خودرو

 

بیمه شخص ثالث چیست

بیمه شخص ثالث یک بیمه اجباری برای دارندگان تمام وسایل نقلیه است. اگر در اثر حادثه ای که به وسیله راننده اتومبیل به وجود می آید به شخصی آسیب رسد، بیمه شخص ثالث به تمامی اشخاص زیان دیده در حادثه تصادف به جز راننده تعلق می گیرد.

هزینه معالجه زیان دیدگان حادثه در بیمارستان های دولتی مجانی است اما در بیمارستان های خصوصی زیان دیده باید هزینه درمان خود را پرداخت کند که اگر شرکت های بیمه مثل تامین اجتماعی آن را پرداخت نکنند پرداخت آن به عهده شرکت بیمه شخص ثالث قرار می گیرد.

در صورتی که در یک حادثه افراد متعددی دچار خسارت و صدمه شوند شرکت بیمه باید به تمامی آنها دیه پرداخت کند و این پرداخت خسارت بدون در نظر گرفتن مذهب و جنسیت افراد انجام می شود.


 

بیمه بدنه چیست

بیمه بدنه مخصوص ماشین و خسارات وارد شده به آن است و شامل خسارات بدنی نمی شود.


 

بیمه تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بیمه کننده غیر دولتی است که در درجه اول وظیفه آن پوشش بیمه کارگران (به صورت اجباری) و در درجه دوم پوشش بیمه  صاحبان حرفه و مشاغل آزاد (به صورت اختیاری) است.


 

بیمه باربری چیست؟

بیمه باربری یا حمل و نقل کالا بیمه ای است که در آن شرکت بیمه تعهد می کند که اگر در جریان حمل و نقل موضوع بیمه از مبدا تا مقصد تعیین شده در بیمه نامه، حادثه ای باعث تلف یا خسارت موضوع بیمه شود، شرکت بیمه آن را پرداخت کند.


 

بیمه مسئولیت چیست؟

بیمه مسئولیت، بیمه ای است که براساس آن شرکت بیمه تعهد می کند خساراتی را که بر اثر عمل بیمه گذار به دیگران وارد می شود را جبران کند.


 

بیمه آتش سوزی چیست؟

بیمه آتش سوزی، بیمه ای است که در آن اموال و دارایی های شخص در برابر خطر آتش سوزی بیمه می شوند.

خطرات تحت پوشش بیمه آتش سوزی شامل: آتش سوزی، انفجار، صاعقه و همچنین خطراتی از قبیل زلزله، سیل، دزدی با شکست حرز، ترکیدگی لوله های آب، سقوط هواپیما و غیره می شود.


 

بیمه عمر

 

بیمه عمر چیست؟

بیمه عمر قراردادی است که بین شخص بیمه گذار با شرکت بیمه بسته می شود که بیمه گذار در آن تعهد می کند حق بیمه را به صورت اقساطی بپردازد و شرکت بیمه هم متعهد می شود که در صورت مرگ بیمه گذار، بیماری لاعلاج او یا احتیاج شخص، سرمایه بیمه شده را به صورت یکجا یا به صورت مستمری به بیمه گذار یا شخص معین شده از ظرف او بپردازد.

این بیمه رنج سنی خاصی ندارد و افراد از بدو تولد می توانند بیمه شوند. مدت زمان این طرح از 5 تا 30 سال است یعنی شما از 5سال پس از انعقاد قرارداد بیمه تا 30 سال بعد می توانید از مزایای آن بهره مند شوید.

مبلغ حق بیمه با توافق بیمه گذار و بیمه گر تعیین می شود و روش پرداخت آن به صورت اقساطی معمولا بلند مدت (یکساله_ششماهه_سه ماهه) خواهد بود.

به حق بیمه پرداختی در بیمه عمر سود روز شمار تعلق می گیرد و اگر حق بیمه زودتر از موعد پرداخت شود مشمول سود تشویقی نیز می شود ولی اگر دیر تر از موعد پرداخت شود سود از روز پرداخت محاسبه می شود.


 

بیمه حوادث

این بیمه مربوط به زمانی است که حادثه ای باعث فوت، صدمات بدنی، نقص عضو و از کار افتادگی دائم یا موقت شود.

منظور از حادثه در عقد بیمه حادثه ای است که در اثر یک عامل خارجی و بدون اراده و قصد فرد بیمه شده ایجاد شود و باعث فوت، نقص عضو یا ازکار افتادگی او شود.

منظور از نقص عضو و از کار افتادگی دائم، قطع عضو، تغییر شکل عضو و عدم توانایی عضو برای انجام کار است که یا در زمان حادثه یا حداکثر تا 2 سال بعد از وقوع حادثه به وجود می آید.

در بیمه حوادث، شرکت بیمه علاوه بر پرداخت غرامت مشخص در صورت فوت شخص بیمه شده یا نقص عضو و از کارافتادگی او باید هزینه های پزشکی  را هم بپردازد.

بیمه حوادث تمامی حوادث اتفاق افتاده در هر مکان و هر زمان را شامل می شود خواه این حوادث ناشی از خطرات شغلی، خطرات ورزشی، ماموریت یا ... باشد.

اگر حادثه موجب از کار افتادگی موقت شخص بیمه شده شود از 4 روز بعد از حادثه تا 180 روز بعد از آن به او غرامت روزانه پرداخت میشود که میزان آن 5 در هزارم سرمایه فوت و نقص عضو یا ازکار افتادگی دائم است. اگر شخص بیمه شده در بیمارستان بستری باشد از 4 روز بعد از حادثه تا 90 روز بعد از آن غرامت می گیرد.


 

بیمه بیکاری

 

بیمه بیکاری

این بیمه به کسانی تعلق می گیرد که بدون خواست و اراده خود، بیکار شده ولی آماده به کار می باشند.

مدت دریافت بیمه بیکاری، جز سابقه پرداخت حق بیمه شخص بیمه شده محسوب می شود.

شخص از روز اول بیکاری می تواند مقرری بیمه بیکاری را دریافت کند. این بیمه به کسانی تعلق می گیرد که بدون خواست و اراده خود بیکار شده ولی آماده به کار می باشند.

مدت دریافت بیمه بیکاری، جز سابقه پرداخت حق بیمه شخص بیمه شده محسوب می شود.

شخص از روز اول بیکاری می تواند مقرری بیمه بیکاری را دریافت کند.


 

نمونه رای دادگاه حقوقی مسئولیت نماینده متصدی حمل و نقل در تهران

نمونه رای دادگاه حقوقی مسئولیت نماینده متصدی حمل و نقل در تهران

جمعه 13 مرداد 1396 0
نمونه رای دادگاه حقوقی پرداخت دیه کامل توسط بیمه ایران به دلیل حادثه رانندگی در کرمانشاه

نمونه رای دادگاه حقوقی پرداخت دیه کامل توسط بیمه ایران به دلیل حادثه رانندگی در کرمانشاه

چهارشنبه 11 مرداد 1396 0
نمونه رای دادگاه حقوقی عدم استماع دعوی به طرفیت نمایندگی بیمه در کردستان

نمونه رای دادگاه حقوقی عدم استماع دعوی به طرفیت نمایندگی بیمه در کردستان

پنجشنبه 12 مرداد 1396 1
نمونه رای مطالبه دیه نقض عضو ثالث از شرکت بیمه در اردبیل

نمونه رای مطالبه دیه نقض عضو ثالث از شرکت بیمه در اردبیل

پنجشنبه 12 مرداد 1396 1
نمونه رای دادگاه کیفری مطالبه دیه از شرکت بیمه در کرمانشاه

نمونه رای دادگاه کیفری مطالبه دیه از شرکت بیمه در کرمانشاه

شنبه 21 مرداد 1396 0
نمونه رای دادگاه کیفری مطالبه دیه از شرکت بیمه و مطالبه خسارت دادرسی در تهران

نمونه رای دادگاه کیفری مطالبه دیه از شرکت بیمه و مطالبه خسارت دادرسی در تهران

شنبه 21 مرداد 1396 0
نمونه رای دادگاه کیفری مطالبه دیه در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی در پردیس

نمونه رای دادگاه کیفری مطالبه دیه در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی در پردیس

شنبه 21 مرداد 1396 0
نمونه رای دادگاه دادگاه حقوقی عدم استماع الزام به پرداخت دیه توسط بیمه البرز در کرمانشاه

نمونه رای دادگاه دادگاه حقوقی عدم استماع الزام به پرداخت دیه توسط بیمه البرز در کرمانشاه

چهارشنبه 11 مرداد 1396 0

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد