خانواده و امور حسبی

نظر به اهمیت مسائل مربوط به خانواده ها و دعاوی مرتبط با آن ، داشتن تخصص کافی برای ورود به دعاوی و حل و فصل مشکلات ضروری است. در بسیاری از موارد، می توان با مذاکره و راهکار های حقوقی مسالمت آمیز از ادامه درگیری خانواده ها جلوگیری کرد و به تبع آن مانع بروز تنش در جامعه شد. دعاوی مرتبط با خانواده و امور حسبی ، نه تنها صرفا شامل بحث هایی نظیر طلاق و مهریه و نفقه می شود که در مورد  تعیین تکلیف در خصوص اموال متوفی تقسیم ترکه، انحصار ورثه، غایب مفقود الاثر، تعیین قیم ، وصیت نامه و همچنین دعاوی مرتبط با تعیین تکلیف اموال اتباع خارجه در ایران یا ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز هست. با توجه به گستردگی دعاوی این حوزه اخذ مشاوره تخصصی قبل از هر گونه اقدام ضروری به نظر می رسد. تجربه ثابت کرده است که بسیاری از مشکلات مردم ناشی از اشتباه در طرح دعوا ، یا عدم اقدام قانونی مناسب در زمان مقرر بوده است.