تجارت و کسب و کار

حوزه کسب و کار ، شرکت ها و قراردادهای مربوط به آن ، بی شک یکی از مهمترین و گسترده ترین حوزه های حقوقی را در بر می گیرد. رشد روز افزون استارتاپ ها و کسب وکار هایی از جنس نوین، اقتضائات قراردادهای آن ها، سرمایه گذاری و مسئله چالش برانگیز مجوز ها،  نه تنها صرفا این نوع کسب و کار ها را در گیر کرده است که حتی حوزه های سنتی نیز خودآگاه یا به صورت نا خود آگاه درگیر مسائل این چنینی شده اند. تلاش ما در این گروه ، ارائه خدمات متناسب با نیاز مخاطبان این حوزه مهم و با ارزش است. شرکت های بسیاری در حال فعالیت هستند که متاسفانه از تکالیف قانونی خود بی اطلاع اند. همچنان که می دانیم بی اطلاعی از قانون موجب رفع تکلیف نیست. بسیار اتفاق افتاده است که شرکت ها در زمان مناسب نسبت به ارسال اظهارنامه مالیاتی خود یا انجام پلمپ دفاتر  اقدام نکرده اند و از این باب مشمول جریمه های مالیاتی شده اند. هم چنین صورت جلسات مجامع و هیئت مدیره و توجه به صلاحیت هر یک در خصوص تصمیم گیری ها از موارد مهمی است که عدم توجه به آن گاه گاه موجبات ابطال صورت جلسه و لزوم جبران خسارت را نیز فراهم می آورد. مشاورین متخصص در امور مربوط به شرکت ها و قرارداد ها و هم چنین مشاوران مالی و حسابداری می توانند به خوبی از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کنند.