رادیو

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت سهامی به حبس محکوم میشوید اگر:(بخش دوم)

رئیس و اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی! به حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی محکوم می‌شوید اگر: ۱.عمدا مانع حضور دارنده سهم شرکت در جلسات مجامع عمومی صاحبان سهام شوید. ۲. با خدعه و نیرنگ خود را دارنده سهم یا قطعات سهم

ادامه مطلب »

رئیس و عضو هیئت مدیره شرکت سهامی، به حبس محکوم می شوید اگر:

. خیلی وقت ها پیش می‌آید که به هر دلیلی سرمایه شرکت به طور کامل توسط سهام داران پرداخت نمی‌شود. در این صورت هیئت مدیره می‌بایست ظرف مهلت مقرر در اساسنامه ، سرمایه تعهدی را از سهام داران مطالبه کند. حال اگر این تعهد را انجام ندهد، حالات زیر

ادامه مطلب »

تیزینگ در تبلیغات ممنوع!

اگر قصد داریم برای کسب و کار خود تبلیغات انجام دهیم می بایست در این تبلیغات هویت بنگاه اقتصادی، نوع خدمت و .. مشخص باشد. به بیان دیگر تبلیغات کد گذاری شده در قانون جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

ادامه مطلب »

مستمری فرزندان

در مورد حقوق وظیفه یا مستمری فرزندان باید گفت که: فرزندان دختر در صورتی که مجرد باشند یا شاغل نباشند، می‌توانند از مستمری والدین خود استفاده کنند. هم چنین فرزندان پسر تا سن بیست سالگی از این حقوق استفاده می کنند. اگر پسری بیش از ۲۰ سال داشته باشد

ادامه مطلب »

شرایط وصیت نامه

در قانون برای تنظیم وصیت شرایطی پیش بینی شده است. این به این معنا نیست که اگر وصیت طبق قانون تنظیم نشود معتبر نیست. بلکه اگر اشخاص ذی نفع مثل وراث، نسبت به صحت وصیت اقرار کنند در این صورت دادگاه هم اون وصیت را معتبر می‌داند.

ادامه مطلب »

مهریه خود را کجا مطالبه کنم؟

اگر می خواهید مهریه خودتون رو مطالبه کنید ، لازم نیست دعوا تون رو در محل اقامت زوج طرح کنید. بلکه می تونید در محل اقامت خودتون دادخواست بدید. اما اگر مهریه شما مال غیر منقول مثل زمین یا ملک هست که در این صورت دادگاه محلی که مال

ادامه مطلب »

مستمری زنان

اگر همسر خانمی فوت شود و او ازدواج مجدد کند ، این ازدواج باعث نمی شود که حقوق و مستمری که از همسر اول دریافت می کرده قطع شود. بنابراین ممکن است خانمی علی رغم اینکه متاهل باشد، از مستمری همسر سابق متوفی خود دریافتی داشته باشد.

ادامه مطلب »

اثر فوت داور بر حل اختلاف

در شرط های داوری خود اگر داور مشخصی را تعیین کرده اید حتما، در مورد فوت یا حجر داور هم پیش‌بینی هایی را انجام دهید. در برخی موارد ممکن است با فوت داور ، عملا داوری منتفی شده و شما مجبور به مراجعه به دادگاه باشید.

ادامه مطلب »

حضانت فرزندان بعد از طلاق

در مورد حضانت فرزندان بعد از طلاق ، در فرضی که پدر فوت کند ، حضانت با مادر است. اما اگر عدم صلاحیت مادر برای حضانت کودک برای دادگاه ثابت شود ، ممکن است حضانت از مادر سلب شود.

ادامه مطلب »