کسب و کار

نکات کلیدی حین امضای قرارداد

همانطور که در ویدئوهای قبلی ذکر شد هرکدام از طرفین باید یک نسخه از قرارداد امضاء شده را نزد خود نگه داری کنند.حال اگر هنگام بروز اختلاف و مشکل یکی از طرفین ادعا کند قرارداد و امضای موجود ذیل آن جعلی ست چه می شود؟ چه اقداماتی حین تنظیم

ادامه مطلب »

نکات کلیدی سفته ضمانت برای استخدام در شرکت ها و سازمان ها

بسیاری از کسب و کارها هنگام استخدام یک شخص، به عنوان ضمانت سفته با مبالغ متفاوت اخذ می کنند. در صورتی که سفته ناشیانه پر شود سودجویان میتوانند از این اقدم سوءاستفاده کنند و موجب مشکلات بسیاری برای کارمند چه در .حین کار چه بعد از استعفاء شوند

ادامه مطلب »

لزوم ذکر شرایط فورس ماژور در قرادادهای کسب و کار

شرایط فورس ماژور این اجازه را به طرفین قرار داد می دهد تا از اجرای تعهدات خود اجتناب کرده و یا آن را به تعویق بیاندازند لذا به منظور جلوگیری از هرگونه سوء تفاهم احتمالی و نیز بروز مشکل باید این شرایط در قرارداد ذکر شده و نیز برای

ادامه مطلب »