کارگاه

کارگاه

کارگاه آموزشی اصول قراردادهای کسب و کار

توضیحات: این کارگاه از مجموعه کارگاه های رویداد Legal Day 2019 است که در تاریخ ۳۰ خرداد برگزار میشود. سرفصل ها: ماهیت قرارداد چیست؟اصول کلی قراردادنویسی کدام اند؟آیا همه قرارداد ها از اصول واحدی پیروی می کنند؟در قرارداد ها چند مدل تضمین می توان ذکر کرد؟تعهدات طرفین در هر

ادامه مطلب »