مستمری فرزندان

در مورد حقوق وظیفه یا مستمری فرزندان باید گفت که: فرزندان دختر در صورتی که مجرد باشند یا شاغل نباشند، می‌توانند از مستمری والدین خود استفاده کنند. هم چنین فرزندان پسر تا سن بیست سالگی از این حقوق استفاده می کنند. اگر پسری بیش از ۲۰ سال داشته باشد صرفا در صورتی که معلول از کارافتاده نیازمند باشد یا به تحصیلات دانشگاهی مشغول باشد می‌تواند از حقوق و مستمری والدین خودش استفاده کند.

Share on twitter
Share on telegram
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on print
Share on email

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *