مستمری زنان

اگر همسر خانمی فوت شود و او ازدواج مجدد کند ، این ازدواج باعث نمی شود که حقوق و مستمری که از همسر اول دریافت می کرده قطع شود. بنابراین ممکن است خانمی علی رغم اینکه متاهل باشد، از مستمری همسر سابق متوفی خود دریافتی داشته باشد.

Share on twitter
Share on telegram
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on print
Share on email

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *