مدیرعامل هم محکوم به پرداخت بدهی های شرکت است اگر:

میدانیم که مدیران و مدیرعامل شرکت های سهامی هنگام ورشکستگی محکوم به پرداخت بدهی شرکت نیستند. اما استثنائاتی وجود دارد که یعنی مدیر عامل ملزم به پرداخت بدهی های شرکت می شود.در این ویدئو به بررسی این موارد می پردازیم.

Share on twitter
Share on telegram
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on print
Share on email

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *